Boerderij: Streep door afwaarderen vrije-uitloopeieren geeft de sector lucht

22-11-2023

Redactie

Bouke Poelsma

freelance redacteur

Het afwaarderen van vrije-uitloopeieren na zestien weken ophokplicht is bijna verleden tijd, tot opluchting van betrokken pluimveehouders. Begin vorig jaar werd nog gevreesd voor de toekomst van de vrije-uitloopsector.

De pluimveesector heeft de afgelopen jaren flink gelobbyd om de regelgeving voor het afwaarderen van vrije-uitloopeieren aan te passen. De twaalfwekentermijn voor het afwaarderen van eieren werd enkele jaren geleden al uitgebreid naar een zestienwekentermijn. Vanaf eind november is het afwaarderen van vrije-uitloopeieren bij een ophokplicht helemaal van de baan. Dat besloot de Europese Commissie. Pluimveehouders met vrije-uitloopkippen zijn blij dat voor hen dan dezelfde regels gelden als voor biologische legpluimveehouders. Biologische eieren behouden ook in geval van een langdurige ophokplicht hun status.

Volgens Jacco Wisserhof, voorzitter van de kring leghennenhouders van LTO/NOP, is het vervallen van de zestienwekentermijn een belangrijke stap voor de vrije-uitloopsector. Eierhandelaren en retailers zijn gebaat bij continuïteit en afnamezekerheid, zegt hij. “Een afnemer wil zekerheid. Het geeft onrust als het onduidelijk is of eieren wel of niet worden geleverd. Het aanpassen van de regelgeving zorgt voor stabiliteit en maakt dat de markt voor vrije-uitloopeieren blijft bestaan.”

Vanwege de goede vraag naar eieren zorgde het afwaarderen van vrije-uitloopeieren de afgelopen periode niet voor grote problemen, zegt Wisserhof. “Het probleem was nu niet nijpend. We hebben de scharrelmarkt niet overvoerd met onze voormalige vrije-uitloopeieren.”

‘Belangrijk om eicode 1 te blijven stempelen’

LTO/NOP-voorzitter Kees de Jong is blij met de beslissing van de Europese Commissie. “Dit is absoluut goed nieuws voor de vrije-uitloopsector. We hebben er de afgelopen jaren best hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Het heeft langer geduurd dan gehoopt.”

De Jong vindt het een goede zaak dat pluimveehouders in de vrije-uitloopsector in geval van een ophokplicht minder risico’s lopen op inkomstenderving. “Ondernemers hebben geïnvesteerd in het houden van vrije-uitloopkippen. Dat is een houderijvorm die door de maatschappij wordt omarmd. Dus het is goed nieuws dat deze ondernemers straks minder risico’s lopen in het geval van een calamiteit zoals een ophokplicht. Voor legpluimveehouders met vrije-uitloopkippen is het in dat geval heel belangrijk om eicode 1 voor vrije-uitloop op hun eieren te blijven stempelen. De vrije-uitloopsector heeft het moeilijk gehad. Ik hoop dat de sector het verloren marktaandeel terug weet te winnen.”

Marktherstel in volle gang

De ophokplicht is in Nederland in etappes opgeheven. Volgens Werner Buck, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (Anevei), gaat ook het Nederlandse vraagherstel naar vrije-uitloopeieren in etappes. “Na het opheffen van de ophokplicht begin juli zien we dat de markt zich herstelt. Het gaat de goede kant op. Maar de vraag naar vrije-uitloopeieren is nog niet zoals die was. In de Peel en de Gelderse Vallei is de ophokplicht langer van kracht gebleven. De verwachting is dat de vraag naar vrije-uitloopeieren in Nederland eind dit jaar weer op niveau kan zijn.”

Buck is blij dat de meerjarige lobby voor het aanpassen van de regels voor vrije-uitloopeieren zich dit najaar heeft uitbetaald. “Dat is uitstekend nieuws, waar we drie jaar voor hebben geknokt. We kregen niet veel bijval vanuit met name de zuidelijke landen. Daar speelt het probleem ook niet. De Europese Commissie was wel welwillend. Duitsland is pas laat gedraaid.”

Veranderd toekomstperspectief

De Anevei-voorzitter ziet dat de vrije-uitloopsector er nu heel anders voorstaat dan pak ’m beet anderhalf jaar geleden. Toen waren de vooruitzichten voor de deelsector nog somber gesteld. “De wereld ziet er nu heel anders uit.” Buck refereert daarbij niet alleen aan de door de Europese Commissie aangepaste regels voor vrije-uitloopeieren in geval van een langdurige ophokplicht. Hij doelt ook op het gemuteerde vogelgriepvirus, waardoor kippen nu minder vatbaar lijken. Tegelijk worden er momenteel proeven gedaan met vogelgriepvaccins. Buck: “De discussie over dierwaardige veehouderij loopt. Hierin past de vrije-uitloopsector natuurlijk prima. Het sentiment over het vrije-uitloopei is mijns inziens louter positief. Het ei wordt door de markt en de consument gewaardeerd.”

Wisserhof heeft zich de afgelopen jaren meermaals afgevraagd of er nog wel toekomst was voor de vrije-uitloopsector. Het veranderen van de regelgeving zorgt voor vertrouwen. Volgens Wisserhof zijn er meer factoren die zijn positieve gevoel versterken. “Het vogelgriepvirus lijkt gemuteerd en de dreiging vanuit de natuur is afgenomen. Op dit moment ziet het er goed uit, al moet ik meteen een winstwaarschuwing afgeven: een nieuwe algehele ophokplicht is deze winter natuurlijk niet uitgesloten.”


Vrije-uitloopkippen op het leghennenbedrijf van Egbert van der Veen in Oud-Bergentheim. De pluimveehouder is blij met de aangepaste regelgeving voor vrije-uitloopeieren. - Foto: Frank Uijlenbroek

Opnieuw landelijke ophokplicht

Wisserhofs woorden zijn nog maar nauwelijks opgetikt of het ministerie van Landbouw meldt zaterdag 11 november een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf met 65.000 leghennen in Renswoude. Het kondigt een ophokplicht af in de regio’s 7 en 10. “Een forse tegenvaller. Juist vanwege het kleinere aantal watergebieden zou je verwachten dat het risico op een uitbraak in de Gelderse Vallei lager is. Het blijkt maar weer dat we te maken hebben met een sluipmoordenaar. Vogelgriep kan zomaar opduiken”, aldus Wisserhof.

Twee dagen later is het raak op een zorgboerderij in Edam-Volendam en wordt preventief een landelijke ophokplicht afgekondigd. “Deze uitbraken hebben geen gevolgen voor de status van vrije-uitloopeieren”, aldus Werner Buck van Anevei. “In eerste instantie is er nog wel een zestienwekentermijn van kracht, maar die wordt eind november ingehaald door de nieuwe EU-regels. Vrije-uitloopeieren behouden dus hun status.”

‘Blijven kijken naar regionalisering’

LTO/NOP en Anevei blijven met het ministerie van LNV in gesprek over de te hanteren strategie bij het afschalen van een ophokplicht. Beide belangenorganisaties zijn groot voorstander van regionalisering. Wisserhof: “Vanwege een kleiner risico op vogelgriep is de ophokplicht dit jaar in sommige regio’s eerder opgeheven. Daar hebben we sterk op aangedrongen. Ik ben blij dat onze zienswijze ook bij het ministerie van LNV begint te landen.” Buck: “Wij pleiten voor het gebruik van meer objectieve criteria. In Duitsland wordt op kreis-niveau (regionaal niveau; red.) gekeken naar het wel of niet opheffen van de ophokplicht. Daarbij wordt ook goed gekeken naar het moment van de laatste besmetting in een gebied. In Nederland handelen we vooral op basis van verwachtingen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal