Boerderij: Stal verlengd voor evenveel biokippen

23-11-2023

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Omdat vanaf 1 januari 2025 de overdekte uitloop bij biohennen niet meer meegeteld mag worden om het aantal dieren te bepalen, heeft Wijnand van de Mheen een van z’n biostallen verlengd. En de inrichting vernieuwd met een Chore-Time-volière. “Ik heb mijn bedrijf graag up-to-date.

Nieuwe Europese regels voor de houderij van biohennen staan vanaf 1 januari 2025 niet meer toe dat de overdekte uitloop meetelt bij het bepalen van het aantal dieren. Daarom heeft Wijnand van de Mheen 29 meter aan zijn stal gebouwd. Die is nu 58 meter lang. Hij mag er nu, zonder dat de uitlopen meetellen, 10.800 hennen in houden.

Ook heeft hij de inrichting vernieuwd. “Ik heb mijn bedrijf graag up-to-date, met een jonge inrichting en nieuw materiaal. Alles moet goed functioneren, want ik heb een hekel aan storingen.” De zestien jaar oude Farmer-volières heeft Van de Mheen vervangen door volières van Chore-Time, volgens hem degelijk en solide. Van ondergeschikt belang, maar wel van invloed op zijn keuze, is dat dealer Beek Agri niet ver weg woont.

Lees verder onder foto

Weinig grondeieren

In de stal staan drie rijen volièrestelling, waarvan de middelste op de vloer staat, zodat de hennen er niet onderdoor kunnen. De twee looppaden tussen de volièrerijen zijn slechts zo’n 1,20 meter breed, een bewuste keuze. “Door deze opstelling kunnen de hennen gemakkelijker, trapsgewijs van de ene naar de andere stelling vliegen, omhoog en vooral naar beneden. Ik heb ervaren dat er hennen zijn die niet van de bovenste etage naar beneden durven. Ik verwacht dat hennen dat in deze opstelling wel durven.” Ook verwacht hij door de relatief smalle gangpaden weinig grondeieren te hebben.

De kippen kunnen de aanvliegstokken langs de volières gebruiken. Maar alleen in de eerste weken na opzet. Als de hennen gewend zijn aan de volières, klapt Van de Mheen de aanvliegstokken tegen de stellingen. “Ik wil niet dat de kippen ze ’s nachts als zitstokken gaan gebruiken. Want dan krijg je stroken mest eronder die gaan plakken en koeken. Dat wil ik niet.”

Lees verder onder foto


Buizen langs het plafond voor de 10% minimum ventilatie, voorkomen tocht en koudeval op de kippen boven in het systeem.

Twee stallen

Begin jaren negentig nam Van de Mheen het ouderlijk bedrijf over. Dat omvatte toen kippen (in kooien) en melkkoeien. In 2003 wilde hij de koeien wegdoen. “Maar toen kwam de vogelgriep. Ook wij werden getroffen en kwamen leeg te staan. We hebben de koeien toen nog maar even aangehouden. Want anders hadden we niks geen vee meer.”

In 2003 heeft Van de Mheen een stal gebouwd voor biologische kippen. “Ik vind dat een mooie manier van kippen houden, ook wat betreft duurzaamheid, hoewel dat begrip toen minder speelde dan nu.” In 2007 bouwde hij, in het verlengde van de eerste stal, aan de andere kant van het voer-/eierlokaal, een tweede. De twee stallen zijn 16,7 meter breed met aan beide zijden een overdekte uitloop van 4,25 meter. In de oudste stal zijn in 2017 nieuwe volières geplaatst, van Vencomatic, in combinatie met een warmtewisselaar van Agro Supply, onder meer om de fijnstofuitstoot te kunnen reduceren. De nu verlengde stal was bij de bouw ingericht met een volièresysteem van Farmer Automatic.

Lees verder onder foto


De speciale vorm van de nieuwe Fancom Fantura-luchtinlaatventielen bundelt de ingaande lucht voor een verdere worp.

Inlaatventielen en inlaatbuizen

Tegen het plafond zijn kunststof buizen aangebracht die lucht vanuit de overdekte uitloop tot twee derde van het plafond de stal inbrengen. Een idee van Veko Ventilatie in Woudenberg (U.). Die buizen zijn in 2015 aangebracht, nadat Van de Mheen wat last had van E. coli, waar tocht een belangrijke oorzaak van was. “Een kip kan er niet tegen om weken achter elkaar elke nacht in koude lucht te zitten.” Met deze buizen wordt tocht en koudeval op de kippen op de bovenste etage van de buitenste volièrestelling, voorkomen. In totaal zitten nu aan weerskanten van de stal tien van deze buizen, om de 5 meter. De 6 meter lange buizen bestaan uit twee delen; een dunner deel (doorsnede 125 millimeter) aan de kant van de overdekte uitloop en een dikker deel (doorsnede 160 millimeter) aan de kant van de nok. In het dikkere gedeelte van de buizen wordt door venturi-werking stallucht aangezogen die mengt met de lucht vanuit de overdekte uitloop. Door deze buizen komt ongeveer 10% van de maximum ventilatielucht de stal in, voldoende voor de minimumventilatie in de koudere perioden.

Lees verder onder foto


De stellingen van het Chore-Time-volièresysteem staan 1,20 meter van elkaar, zodat de hennen gemakkelijker tussen de stellingen te kunnen bewegen.

Weinig koudeval en tocht

In de stal zijn in de luchtstraat Fantura-luchtinlaatventielen van Fancom aangebracht. De speciale vorm bundelt de binnenkomende lucht voor een betere worp. Met lamellen in de ventielen kan de luchtstroom worden gestuurd. Ook hiervan verwacht Van de Mheen weinig koudeval en tocht.

De ventilatoren die de lucht afvoeren, zijn ook van Fancom. De ventilatiekokers hebben twee lengtes. De ventilatoren in de lange kokers zuigen het eerst lucht af, pas wanneer meer moet worden geventileerd schakelen de ventilatoren in de korte kokers bij. “Zo wil ik zo lang mogelijk de warmte in de stal houden.”

Zowel in de overdekte uitloop als in de stal zitten ionisatielampen van Veko/Freshlight Agri. Hiermee wordt de uitstoot van fijnstof beperkt. Deze lampen kunnen daglicht, warm wit en rood licht geven.

Lees verder onder foto


Aan de achterkant van de volièrestellingen voert een band die op de vloer ligt de mest af. Voordeel van zo’n mestband is dat er geen mestkanaal nodig is.

Spiraal-voersysteem

In de nieuwe Chore-Time-volières zit ook een spiraalvoersysteem van Chore-Time. Van de Mheen heeft hiervoor gekozen om voervermorsing tegen te gaan. “Bij het voerkettingsysteem zie ik altijd voer op de mestband liggen. Hoeveel weet ik niet, maar er wordt gezegd dat er twee tot vier gram voer per kip per dag wordt vermorst. Ga je uit van drie gram, dan is dat een kilo per kip per jaar, ofwel zestig cent per jaar, bijna een euro per ronde. Een spiraalvoersysteem is een euro per kip duurder in aanschaf. Die heb je er met een ronde al uit.”

Een ander voordeel van een spiraalvoersysteem is dat kippen niet selectief kunnen eten.

Witte kippen zelf opgefokt

In de stal komen witte Dekalb-hennen. Een jaar of vijf geleden is Van de Mheen overgestapt van bruine op witte kippen. “Witte leggen meer eieren, eten minder, gaan langer mee, hebben minder uitval en troepen minder.” Ook zijn ze volgens hem minder gevoelig voor E. coli. “Bij de bruine heb je sneller last van E. coli. Met soms te hoge uitval. Dan is er weinig aan om kippen te houden.”

Van de Mheen fokt zijn kippen zelf op. Tot nu toe altijd twee ronden voor zichzelf en twee voor een ander. Altijd kuikens van Het Anker. De opfokstal is ingericht met NivoVaria, volgens Van de Mheen hét systeem voor bruine kippen en een goed systeem voor witte. “Jammer dat het NivoVaria-systeem eindig is, nu van KAT in 2024 onder alle niveaus mestbanden moeten zitten. Dat kan bij NivoVaria niet. Voorlopig is er nog een overgangstermijn van een jaar of acht. Misschien komt er in de tussentijd nog een oplossing voor.”

 
 

Inloggen op de ledenportal