Boerderij: Eiermarkt loopt te goed voor prijsuitschieters

01-12-2023

Redactie

Jacco Keuper

marktredacteur

De aanhoudende schaarste op de eiermarkt maakt een sterke eindspurt dit jaar onwaarschijnlijk. Desondanks stijgen de eierprijzen gestaag elke week.

Ook deze week kenmerkt een sterke vraag de eiermarkt. Het aanbod is net voldoende om aan deze vraag te voldoen. Nu we richting de feestdagen gaan, zal deze vraag waarschijnlijk alleen maar toenemen. In andere jaren resulteerde dit in hogere prijzen, maar dit jaar lijkt er, qua prijzen, weinig ruimte voor significante uitschieters. De extra vraag rond kerst leidt doorgaans tot schaarste, wat normaal gesproken prijsstijgingen tot gevolg heeft. Echter, die schaarste – en de daarbij horende prijsstijging – is nu al maanden aanwezig.

Bovendien is er in de hele eiersector sprake van een sterke vraag. Normaal koopt de verwerkende industrie minder in de aanloop naar kerst, omdat de focus dan meer ligt op tafeleieren. Verwerkers kopen meestal in de (na)zomer, wanneer eieren goedkoper zijn. Dit jaar was daar echter niet echt sprake van, waardoor voorraden zijn aangesproken en de industrie ook nu nog bij blijft kopen.

Tekort aan eieren door vogelgriep

Wereldwijd, of in ieder geval op het noordelijk halfrond, is er een tekort aan eieren. Dit is voornamelijk te wijten aan de impact van vogelgriep (AI) in de afgelopen jaren. Hoewel het dit jaar relatief rustig was met AI-uitbraken in onze regio, is de huidige schaarste nog steeds een gevolg hiervan. Vorig jaar hebben verwerkers door de hoge prijzen hun strategische voorraden al gebruikt, in de verwachting dat de prijzen zouden dalen. Dat bleek niet het geval. Hoewel de pluimveestallen weer gevuld zijn en de eierproductie overal hervat is, missen we de buffer van de voorraden.

Interessant is dat de inflatie in de westerse economieën een positief effect heeft op de eierconsumptie, die met enkele procenten is gestegen. Dit effect is nog steeds merkbaar. Een plotse prijsstijging aan het einde van het jaar is dus niet waarschijnlijk, maar de stabiele markt van de afgelopen weken zal waarschijnlijk voortduren. De NOP-richtprijs voor witte scharreleieren van 62 tot 63 gram stijgt volgende week van € 11,63 naar € 11,76 per 100 stuks. De notering voor bruine eieren van dezelfde sortering stijgt iets minder; van € 12,46 naar € 12,55.

Geen groter aanbod eieren verwacht

De NOP-richtprijs van scharreleieren voor de industrie stijgt van € 1,807 naar € 1,822 per kilo, terwijl de prijs van kooi-eieren vrijwel gelijk blijft op € 1,667 per kilo. Het aanbod zal voorlopig waarschijnlijk niet toenemen. Vanwege stoppers en opkoopregelingen verwachten marktdeskundigen eerder een afname in de toekomst. Ook uit het buitenland wordt niet snel een toename verwacht. Zo zal de omschakeling naar scharrelhuisvesting in Polen leiden tot een kleiner aanbod van daaruit. Het huidige prijsniveau is gestabiliseerd en wordt niet langer als extreem beschouwd. De verwachting is dat de markt deze draagkracht nog enige tijd zal behouden en dat de prijzen in vergelijkbare proporties zullen blijven stijgen. Tenzij vogelgriep – die zich met enkele gevallen in Nederland, Duitsland en nu ook België laat zien – opnieuw toeslaat; dan zouden de prijzen aanzienlijk kunnen stijgen.

Prognose eierprijzen: prijsstijging.

 
 

Inloggen op de ledenportal