Boerderij: Eieren vaccinatiepilot afgezet in Nederland

31-01-2024

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De tweede, uitgebreidere veldproef van vaccinatie tegen vogelgriep zal worden uitgevoerd bij legbedrijven die hun producten uitsluitend in Nederland afzetten. Dat schrijft demissionair minister Adema in een Kamerbrief over de voortgang van het vaccinatietraject. Er wordt ook gewerkt aan de opening van markten voor producten van gevaccineerde dieren.

Afgelopen september is de eerste pilot met twee vaccins van start gegaan bij twee legbedrijven. De gelegde eieren worden vernietigd omdat de vaccins nog niet zijn toegelaten en omdat nog niet alle zorgen en bezwaren van derde landen zijn weggenomen. Ook het vlees van de uitgelegde hennen zal niet op de markt komen. Het ministerie van LNV neemt de kosten daarvan voor zijn rekening.

De eerste veldproef duurt tot december 2025. De eerste resultaten worden in maart 2024 verwacht. Als de veldproef laat zien dat het vaccin ook onder praktijkomstandigheden veilig en effectief is, start medio 2024 een pilot op meerdere pluimveebedrijven. De vaccins moeten dan wel in de EU zijn toegelaten.

Voortgangsrapportage Stappenplan vaccinatie vogelgriep

Volgens de voortgangsrapportage Stappenplan vaccinatie vogelgriep van het ministerie van LNV is voor de tweede pilot gekozen voor legbedrijven omdat Nederland een legsector van betekenis heeft en er veel export is. Bovendien sluit dat aan bij de eerste veldproef. Er is echter nog een reden die niet vermeld wordt: vleeskuikens vaccineren is minder efficiënt. Het duurt geruime tijd voordat dieren voldoende antilichamen hebben aangemaakt en vleeskuikens leven relatief kort.

Doel van het tweede veldonderzoek is om ervaring op te doen met surveillance, de praktische uitvoering van vaccinatie en de gevolgen voor de handel. LNV verkent de mogelijkheden de kosten van de surveillance op zich te nemen. Avined kijkt naar de binnenlandse afzet van producten van de deelnemende bedrijven.

Landen buiten de EU bepalen zelf hun eisen

Ook de handel in eieren en pluimveevlees van gevaccineerde dieren moet nog worden geregeld, zowel binnen de EU als naar derde landen. De Europese Commissie heeft een vaccinatiewerkgroep ingesteld en die is twee keer bijeengekomen om vooral technische informatie uit te wisselen.

Lees ook: Avined: blijf het bezoekverbod naleven

Landen buiten de EU bepalen zelf hun eisen aan diergezondheid en voedselveiligheid. In de voortgangsrapportage wordt gesteld dat wetenschappelijk onderzoek inclusief de resultaten van de veldproeven essentieel zijn om derde landen de mogelijkheid te bieden zelf een risicobeoordeling te maken. In Frankrijk worden eenden sinds oktober 2023 (verplicht) gevaccineerd. De VS, Japan, Singapore en Taiwan hebben daarop hun grenzen voor pluimveeproducten uit Frankrijk gesloten. Begin januari werd bekend dat er onder gevaccineerde eenden toch vogelgriep was uitgebroken. Dat maakt de kans dat derde landen hun markten openen voor producten van gevaccineerde dieren er niet groter op.

Niet grootschalig gevaccineerd

In Nederland wordt niet grootschalig gevaccineerd voordat bewezen is dat dat veilig en effectief is. De pluimveesector en het ministerie van LNV (onder meer via de Landbouwraden) informeren de handelspartners over de gefaseerde aanpak en de tussentijdse resultaten. Ook werken ze aan markttoegang tijdens de veldproef en als wordt overgegaan tot grootschalige vaccinatie.

 
 

Inloggen op de ledenportal