Boerderij: Eierproductie in Duitsland daalt, import van Nederlandse eieren stijgt

18-03-2024

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In 2023 nam de Duitse eierproductie licht af met 0,7% tot 13,1 miljard stuks, terwijl scharreleieren de belangrijkste productiecategorie blijven. Tegelijkertijd steeg de import, met Nederland als hoofdleverancier. De consumptie per inwoner steeg met zes eieren, ondanks de productiedaling.

De Duitse eierproductie zag een kleine daling naar 13,14 miljard eieren in 2023, wat neerkomt op een achterstand van 91 miljoen stuks vergeleken met 2022, volgens gegevens van Destatis. Deze productiecijfers omvatten bedrijven met minimaal 3.000 henplaatsen, exclusief kleinere mobiele stallen.

Scharreleieren vormden met 7,7 miljard het grootste deel van de productie, hoewel dit aantal met 172 miljoen (2,2%) daalde ten opzichte van het jaar ervoor. Het aandeel scharreleieren in de totale productie daalde licht naar 58,8%. Tegelijkertijd nam het aandeel vrije-uitloopeieren toe naar 23,0% in 2023, wat een stijging betekent van 173 miljoen eieren (6,1%) vergeleken met 2022.

Minder biologische eieren

De productie van biologische eieren daalde met 71 miljoen stuks (3,9%) naar 1,8 miljard, wat het aandeel van biologisch geproduceerde eieren op 13,4% brengt. Eieren uit verrijkte kooien vormden een kleiner deel van de productie, met een daling naar 640 miljoen stuks (4,9%).

Het aantal kippen in Duitsland nam licht af naar net geen 44,1 miljoen in 2023. De afname in het aantal scharrelkippen en kippen met vrije uitloop droeg bij aan de lagere eierproductie. Ondanks de daling in het aantal biologische kippen en kippen in verrijkte kooien, steeg de eierconsumptie per hoofd van de bevolking met zes stuks naar 236.

Nederland hofleverancier

De stijging in de consumptie, gekoppeld aan de daling van de binnenlandse productie, leidde tot een toename in de import van schaaleieren en eiproducten. De Duitse import van schaaleieren groeide met bijna 8%, met Nederland als de grootste leverancier. De toegenomen binnenlandse vraag resulteerde ook in een afname van de Duitse export van eiproducten en schaaleieren.

Deze verschuivingen in de Duitse eiermarkt benadrukken de veranderende consumptiepatronen en de invloed van internationale handel op de binnenlandse productie en beschikbaarheid van eieren.

 
 

Inloggen op de ledenportal