Boerderij: Nieuwe werkwijze bij aanwijzing van beperkingsgebieden vogelgriep

27-03-2024

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

De wijze waarop beperkingsgebieden worden aangewezen bij een besmetting met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) wordt aangepast. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Tot nu toe werd in geval van een besmetting met vogelgriep een beperkingsgebied ingesteld aan de hand van een gebiedsbeschrijving die langs wegen en andere natuurlijke grenzen liep.

“De aanpak was duidelijk, maar zorgde ervoor dat er altijd locaties die eigenlijk buiten de beperkingszonestraal vielen wel in de gebiedsbeschrijving werden opgenomen”, schrijft Adema.

Vanwege de invoering van de online dierziekteviewer van RVO, wordt het mogelijk om op bedrijfsniveau in te zoomen en te zien of een bedrijf in het beperkingsgebied zit of niet. Daardoor wordt het mogelijk om zones niet meer langs wegen, maar gewoon via een cirkel rondom het besmette bedrijf in te voeren. De gebiedsomschrijving is dan niet meer nodig.

Wanneer de nieuwe werkwijze precies in werking treedt, is nog afhankelijk van het systeem. “Nadat de technische aanpassingen zijn voltooid door RVO, zal ik de gebiedsbeschrijving in geval van een uitbraak vervangen door een cirkel”, aldus Adema.

Onderzoek naar sneltest in de praktijk

Na onderzoek onder laboratoriumomstandigheden naar een sneltest om vogelgriep aan te tonen, blijkt er één test uit te springen vanwege de betrouwbaarheid en lage kosten. Deze test zal in verder in het veld onderzocht worden door WBVR.

Hoewel Adema zegt dat het gebruik van sneltesten mogelijk een waardevolle aanvulling kan worden op de bestaande diagnostiek, is hij nog erg voorzichtig. “Het is echter belangrijk om het nut van de sneltest goed te duiden. Sneltesten zijn in de regel niet zo betrouwbaar als een PCR-test en kunnen deze daarom niet vervangen.”

Hij benadrukt dat bij een verdenking van vogelgriep direct de NVWA geïnformeerd moet worden, ongeacht de uitkomst van een sneltest. De kans bestaat dat een sneltest een verkeerde uitslag geeft en daarmee zou vertraging worden opgelopen bij de noodzakelijke snelle bestrijding van vogelgriep.

De minister wil op basis van de resultaten van verder onderzoek bepalen of sneltests ingezet kunnen worden bij het snel inzicht geven in de situatie. “Ik wil benadrukken dat de sneltest geen officiële status heeft en altijd moet worden bevestigd door middel van een PCR-test. Een bedrijf kan pas officieel besmet of virusvrij worden verklaard als een PCR-test – uitgevoerd door het nationaal referentielaboratorium – heeft plaatsgevonden na monstername door een officiële dierenarts van de NVWA”, schrijft Adema.

 

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal