Landsbond Pluimvee: Ophokplicht niet langer van kracht

05-04-2024

Vanaf morgen, zaterdag 6 april, komt de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen. Hiermee versoepelt Minister Clarinval de preventieve maatregelen, die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep.
 
Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat de epidemiologische situatie de afgelopen maanden duidelijk is verbeterd. Zo dateert de laatste uitbraak op een commerciële houderij reeds van einde december, is ons land opnieuw vrij van vogelgriep bij pluimvee volgens de WOAH-regels en zijn er sinds januari geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld bij wilde vogels. Daarom heeft Minister Clarinval beslist enkele versoepelingen door te voeren in de preventieve maatregelen die geactiveerd zijn in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep.
 
Concreet komt het erop neer dat het voor geregistreerde houderijen niet meer verplicht is om hun pluimvee en vogels op te hokken of onder netten te houden* (voor particuliere houders was er sowieso geen ophokplicht van kracht). Daarnaast is het voor particuliere en professionele houders eveneens niet meer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten te drenken en kan er voor het drenken opnieuw oppervlaktewater worden gebruikt*.
 
*Deze versoepelingen zijn niet van toepassing voor hoogrisico zones met veel wilde watervogels (de zgn. gevoelige natuurgebieden, terug te vinden op de website van het FAVV).
 
De andere aanvullende preventieve maatregelen blijven nog wel behouden, onder meer:

  • Alle pluimvee en vogels, zowel van commerciële houderijen als hobbyhouderijen moeten nog steeds binnen of onder netten worden gevoederd.
  • Op geregistreerde houderijen blijft het verhoogd toezicht (insturen van monsters aan DGZ/ARSIA bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voeder- en waterconsumptie) onverminderd van kracht.
  • Voor slachtpluimvee blijft de uitlaadregeling onveranderd behouden.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden in het document in bijlage

 
 

Inloggen op de ledenportal