Boerderij: Factcheck: Witte eieren zijn beter voor het klimaat dan bruine eieren

14-04-2024

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Supermarktketen Albert Heijn stapt bij het huismerk over op witte eieren van witte kippen. ‘Onze witte kippen die witte eieren leggen, hebben een lagere CO2-uitstoot’, claimt AH. Boerderij controleert of deze stelling klopt.

Wie voor Pasen een doosje eieren van het Albert Heijn-huismerk kocht, vond een briefje tussen de eieren: ‘Bedankt dat je voor beter kiest!’ De eieren zijn geproduceerd volgens het AH-keurmerk Beter voor Natuur & Boer. Een van de voorwaarden om aan dit keurmerk te voldoen, is dat pluimveehouders witte kippen houden. Witte kippen zouden voor een lagere CO2-uitstoot zorgen.

De wetenschapper en de claim van Albert Heijn

Onderzoeker Hilko Ellen van Wageningen UR bevestigt de claim van Albert Heijn. “Als bruine en witte legkippen onder exact dezelfde omstandigheden gehouden worden, is de CO2-voetafdruk van een ei van een witte kip lager dan die van een bruine kip. Dat komt doordat witte kippen efficiënter zijn in het omzetten van voer in eieren”, legt Ellen uit. Dit zit in de genen van witte kippen. Deze dieren stammen van oorsprong allemaal af van Leghorn-kippen, die zeer efficiënt zijn in het leggen van eieren en tegelijkertijd geen aanleg hebben om vlees aan te zetten.

Uit onderzoek van de Wageningse onderzoekers Erwin Mollenhorst en Yvette de Haas uit 2019 blijkt dat witte kippen 2093 gram CO2-equivalent uitstoten per kilo eieren, terwijl dit bij bruine kippen 87 gram meer is: 2179 gram CO2-equivalent per kilo eieren. De genetische ontwikkeling richt zich ook op een betere voederconversie en daarmee op minder CO2-uitstoot. De onderzoekers stellen dat door fokkerij bij bruine kippen de CO2-voetafdruk per kilo eieren jaarlijks 16 gram afneemt (0,8%) en bij witte kippen 19 gram (1%). Dit zou in 2030 tot een voetafdruk van 1975 gram CO2-equivalent per kilo eieren van bruine kippen en 1851 gram CO2-equivalent voor witte kippen. Ook fokkerijorganisatie Hendrix Genetics verwacht dat de uitstoot bij beide soorten onder de 2000 gram per kilo ei zal komen in 2030 en dat het verschil tussen bruine en witte kippen groter wordt.

Voer, management en stalsysteem

Het is daarmee niet gezegd dat witte kippen altijd efficiënter zijn en daarmee een minder zware belasting voor het klimaat zijn. Uiteindelijk spelen heel veel zaken een rol. “Bij eieren is teelt en productie van voer-ingrediënten de belangrijkste emissie ten opzichte van de totale emissie”, zegt WUR-onderzoeker Pim Mostert. De emissie per kilo voer hangt dan vooral af van de samenstelling van het voer en de herkomst van ingrediënten.

Daarnaast speelt het management op het bedrijf een rol. “Diergezondheid is het allerbelangrijkste”, aldus Ellen. Dieren die niet gezond zijn, hebben een hogere voederconversie. Ook het stalsysteem speelt een rol. Dieren in kooihuisvesting zijn efficiënter met voer, omdat ze minder energie gebruiken om te bewegen. Ook de temperatuur speelt een rol: bij een hoge temperatuur is er minder voeropname, bij koud weer juist meer. “In de praktijk kan het dus zo zijn dat een bedrijf met bruine kippen en bruine eieren dat optimaal presteert een lagere CO2-voetafdruk per ei heeft dan een bedrijf met witte kippen en witte eieren dat het slechter doet”, aldus Ellen.

Dat er in Nederland nog bruine eieren in het schap liggen, komt vooral door de beleving die mensen hebben bij eieren. Witte eieren worden gezien als batterij-eieren, terwijl bruine eieren in de beleving scharreleieren zijn.

Is het nu waar of niet waar?

Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat witte kippen bij exact dezelfde omstandigheden een lagere CO2-uitstoot hebben per kilo eieren dan bruine kippen. Daarom kwalificeren we de uitspraak van Albert Heijn als waar.

 
 

Inloggen op de ledenportal