Boerderij: Ophokplicht in hele land ingetrokken

24-04-2024

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

De ophokplicht voor pluimvee in verband met het risico op vogelgriep wordt in het hele land ingetrokken. Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft besloten om ook de laatste gebieden waar nog een ophokplicht van kracht was vrij te geven. Het gaat om de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel. Ook de afschermplicht wordt volledig ingetrokken.

Sinds december zijn er geen uitbraken van hoogpathogene vogelgriep meer geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa is gering. Op basis van een risicobeoordeling door de Deskundigengroep Dierziekten en ook vanwege andere belangen, zoals de gevolgen van de langdurige ophokplicht voor pluimveehouders, hobbyhouders en pluimvee, heeft Adema besloten om de ophokplicht en afschermplicht in de drie regio’s waar de Gelderse vallei en de Limburgse Peel liggen, op te heffen. In de rest van Nederland was de ophokplicht op 26 maart ingetrokken. De ophokplicht was sinds 14 november vorig jaar van kracht.

Aanpassing bezoekregels

Adema heeft daarnaast besloten de bezoekregels voor pluimveebedrijven aan te passen. De beperkingen aan het bezoeken van pluimveestallen om het risico op besmettingen te beperken, waren lastig uitvoerbaar en handhaafbaar. Er komen nu twee nieuwe regelingen.

In periodes waarin het risico op besmetting met vogelgriep kleiner is, is bezoek toegestaan. Er moet dan wel worden voldaan aan het hygiëneprotocol en bezoek moet ook geregistreerd. Als het risico op vogelgriep groot is, is alleen bezoek toegestaan dat nodig is voor borging van een bepaald publiek belang, zoals kwaliteitsborging of antibioticaregistratie. Bezoekers moeten zich dan ook registreren en zich houden aan het hygiëneprotocol. Een bezoeker mag alleen op dezelfde dag meer stallen bezoeken als er in de betreffende stal een douche aanwezig is en het bezoek zich doucht voordat het de stal ingaat.

Afzet eieren van bedrijf met laagpathogene AI voortaan regulier

Voor bedrijven die besmet zijn met laagpathogene vogelgriep worden de regels ook versoepeld. Eerder mochten eieren van deze bedrijven alleen als industrie-ei verkocht worden. Deze eieren mogen voortaan ook als tafelei worden afgezet via de reguliere kanalen, omdat er geen significant gezondheidsrisico is bij humane consumptie van deze eieren. Ook de mest van deze bedrijven mag regulier worden afgezet.

 

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal