Landsbond Pluimvee: OMELETTE zet langleefbaarheid van leghennen centraal in verduurzaming eierproductie

24-04-2024

Door de langleefbaarheid van leghennen te verlengen wil het Interreg project OMELETTE een toekomstgerichte, veerkrachtige en duurzame eierproductie in Noordwest Europa stimuleren. Hiervoor slaat het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen samen met tien projectpartners uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland de handen in elkaar.

In België worden bruine leghennen doorgaans tussen 80 en 85 weken aangehouden op het pluimveebedrijf. Concreet zullen binnen het project bestaande technieken en maatregelen geoptimaliseerd worden om de langleefbaarheid te stimuleren.

Het Proefbedrijf in Geel onderzoekt momenteel welk effect licht kan hebben op de uitdagingen als gevolg van de langleefbaarheid. “We onderzoeken hoe we aan de hand van een dynamisch licht de leghennen kunnen ondersteunen zodat ze langer blijven leggen met goede, kwalitatieve eieren en waarbij de dieren geen nadelige effecten ondervinden op gebied van dierenwelzijn en dierengezondheid”, aldus projectmanager Nathalie Sleeckx. Naast verlichting zullen ook experimenten plaatsvinden met onder andere verschillende rassen, stalverrijking, calciumoptimalisatie via het voeder, hengedrag, huisvestigingssystemen en in ovo selectie van vrouwelijke embryo’s. Voor wie graag meer wil weten over dit Interreg project OMELETTE, klik hier.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Proefbedrijf Pluimveehouderij – Foto: Shutterstock

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Onderzoek

 
 

Inloggen op de ledenportal