Boerderij: Volgende stap in eierkartelclaim gezet

01-05-2024

Redactie

Robert Bodde

chef rundvee- en varkenshouderij

De Stichting Eierkartelschade heeft de eierverwerkers Interovo, Wulro en Global formeel aansprakelijk gesteld voor de door aangesloten pluimveehouders geleden schade van het vormen van een kartel. De hoogte van het schadebedrag is in de aansprakelijkheidsstelling vermeld. De stichting wil dit bedrag echter nog niet bekendmaken om eventuele onderhandelingen over een schikking niet te frustreren.

De aansprakelijkheidsstelling is de eerste stap naar een juridische procedure. Die start medio juni, tenzij de drie kartellisten besluiten te schikken.

De stichting vertegenwoordigt ruim 100 pluimveehouders, waarvan circa 20 uit België. Aanmelding als deelnemer is nog mogelijk tot 15 mei. Na verwerking van de data van nieuwe aanmelders en bepaling van de door hen geleden schade gaat de dagvaarding uit. Advocaat Stefan Tuinenga van Lindenbaum Advocaten, die de stichting bijstaat, verwacht dat dit proces minder dan een maand vraagt.

Kosten gedragen door externe financier

De stichting nodigt Interovo, Wulro en Global uit om in gesprek te gaan over de hoogte van een eventuele compensatie. Directeur-eigenaar Math Lemmers van Global wil niet ingaan op de aansprakelijkheidsstelling. “Dat heeft geen enkel nut.” Wulro en Interovo willen niet ingaan op vragen.

Interovo, Wulro en Global zijn door de Authoriteit Consument & Markt (ACM) beboet voor het maken van prijsafspraken bij de inkoop van eieren, het verdelen van leveranciers en uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie. De ACM schat in dat de drie karteldeelnemers met hun illegale afspraken gedurende lange tijd 10 procent bespaarden op de inkoopkosten van hun eieren.

Minstens driekwart van de schikking of schadetoewijzing in de eierkartelclaim gaat naar de pluimveehouders. Die hebben geen kosten. Alle kosten worden gedragen door een externe financier die meedeelt in de totale opbrengst. Uiteindelijk besluit het bestuur van de stichting of een eventuele aangeboden schikking afdoende is. Op dit moment is Jan Willem Lagerweij, oud-voorzitter van de landelijke LTO/NOP vakgroep legpluimveehouders, de bestuurder. Oud-NVP bestuurslid Jan Breteler is de voorzitter van de Raad van toezicht.

 
 

Inloggen op de ledenportal