Boerderij: RIVM start landelijk onderzoek naar PFAS in eieren hobbykippen

30-05-2024

Redactie

ANP

Persbureau

Het RIVM start een landelijk onderzoek naar PFAS in de eieren van hobbykippen.

Het RIVM wil achterhalen hoe de PFAS, een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen waarvan er sommige schadelijk zijn voor de gezondheid, in de eieren van particulier gehouden kippen terechtkomen.

Het RIVM heeft zo’n onderzoek al gedaan met eieren van kippen in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Op vrijwel alle onderzochte locaties was het PFAS-gehalte zo hoog, dat het RIVM het eerder al gegeven advies om geen eieren van hobbykippen te eten handhaaft. Eieren uit supermarkten kunnen wel veilig worden gegeten.

Herkomst PFAS in eieren onduidelijk

Het is nog steeds onduidelijk hoe de stoffen in de eieren komen. In de regio Zuid-Holland Zuid, waar Chemours is gevestigd, zit vooral PFOS (een PFAS-soort) in de eieren. Chemours zegt deze stof echter nooit te hebben gebruikt in het productieproces en heeft voor zover bekend ook nooit PFOS uitgestoten. De fabriek vervuilde de omgeving wel met andere stoffen.

Zo gebruikte het bedrijf tot eind 2012 de stof PFOA, die niet afbreekbaar is in het milieu en mogelijk kankerverwekkend. Daarna stapte de fabrikant over op GenX. In het regionale onderzoek van het RIVM werden lage gehalten PFOA aangetroffen in de eieren. De onderzoekers kwamen niet of nauwelijks GenX tegen.

Landelijk onderzoek RIVM naar PFAS eieren

Het RIVM maakt er nu een landelijk onderzoek van. Halverwege volgend jaar moeten de resultaten bekend zijn. “We proberen een zo representatief mogelijk beeld van Nederland te krijgen”, aldus Polly Boon, die al het onderzoek rond Chemours deed. “We gaan op tal van plaatsen eieren ophalen. Waar de PFAS-gehaltes hoog of juist laag zijn, kijken we dan wat de bron zou kunnen zijn. Het is een puzzel.”

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben zelf al onderzoek laten doen naar de mogelijke bron van de PFAS in de eieren. Zo zijn onder meer de bodem, het water, het voer van de kippen en het verpakkingsmateriaal van het voer al onderzocht, maar daar kwam niets uit dat de hoge PFAS-gehalten kan verklaren. Momenteel wordt nog gekeken of wormen in de grond, die de kippen eten, er iets mee te maken hebben.

 
 

Inloggen op de ledenportal