Boerderij: EU koopt humane vogelgriepvaccins in voor bescherming pluimveehouders

11-06-2024

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De Europese Commissie heeft een contract ondertekend met Seqirus voor de aankoop van 665.000 doses van een humaan vogelgriepvaccin. Nederland en veertien andere landen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) nemen deel aan deze aanbesteding.

De Europese Commissie heeft een raamcontract ondertekend met Seqirus voor de aanschaf van 665.000 doses van een humaan vogelgriepvaccin. Nederland en veertien andere landen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) nemen deel aan deze aanbesteding.

De Europese Commissie heeft bovendien een optie voor nog eens 40 miljoen doses over vier jaar, de looptijd van het contract. De vaccins zijn bedoeld voor pluimveehouders en anderen die nauw in contact komen met pluimvee, zoals dierenartsen.

Vergunning voor gebruik humane vogelgriepvaccins

Nederland wil in aanmerking komen voor 51.000 humane vaccins tegen vogelgriep, zo schreef demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) begin dit jaar in de Voortgangsrapportage Intensiveringsplan preventie vogelgriep. De Europese Commissie was toen bezig met de voorbereiding, maar het aan het momenteel rondgaande vogelgriepvirus aangepaste vaccin moest toen nog worden goedgekeurd door het EU-geneesmiddelenbureau (EMA). Bovendien moest de Commissie nog een vergunning verlenen voor gebruik van het vaccin.

Griepprik

In Nederland wordt nu de seizoensgriepprik ingezet om pluimveehouders en anderen die in nauw contact staan met pluimvee, zoals dierenartsen, te beschermen. Ook varkenshouders komen ervoor in aanmerking. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) doet onderzoek naar de mening van pluimveehouders en hun medewerkers over deze gratis griepprik.

Finland gaat vaccineren

Finland gaat als eerste land in de EU werknemers in de pluimveesector een preventief vaccin tegen vogelgriep aanbieden. Volgens de Europese Commissie worden op het moment de zendingen naar Finland voorbereid voor onmiddellijke vaccinatie. Zendingen naar de andere deelnemende landen volgen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal