Boerderij: Geen vogelgriep op twee Twentse bedrijven na uitbraak in Duitsland

05-07-2024

Redactie

Theo Brummelaar

parlementair verslaggever

Er is geen vogelgriep geconstateerd in in Nederland na een uitbraak in Duitsland, meldt het ministerie. Alle vervoersverboden binnen een zone van 10 kilometer blijven wel intact.

Er is door de NVWA geen vogelgriep vastgesteld bij twee Nederlandse pluimveebedrijven die binnen de beperkingszone van 3 kilometer liggen van de uitbraak van vogelgriep in het Duitse Bad Bentheim, even over de grens. Alle vervoersverboden – ook binnen de toezichtzone van 10 kilometer – blijven wel intact. De verboden gelden voor minstens 30 dagen, tot de laatste reiniging van de besmette locatie.

Pluimvee ophokken wordt in die zone wel opgeheven. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Eerder meldde minister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer al dat het bij de uitbraak om het hoogpathogene type H7N5 ging.

86.000 leghennen geruimd

Op een leghennenbedrijf in Bad Bentheim werd eerder deze week vogelgriep vastgesteld. Alle 86.000 leghennen op het bedrijf werden geruimd. Rond het getroffen bedrijf werd ook een toezichtzone van 10 kilometer ingesteld waarin een vervoersverbod geldt. In dat gebied liggen ook de dorpen Denekamp en De Lutte en zes pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven gold een ophok- en afschermplicht, maar die is nu dus opgeheven.

In de beperkingszone mochten vanaf locaties met vogels geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd worden. Het ministerie geeft nu aan dat broedeieren na 72 uur van het bedrijf af mogen. Er geldt nog wel een verbod voor de afvoer van mest van vogels, gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat er zo dicht bij Nederland een uitbraak is geweest van vogelgriep H7. Er zijn in Nederland geen aanwijzingen dat H7 circuleert bij wilde vogels, liet het ministerie van LVVN eerder al weten.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal