Boerderij: Vogelgriep in Duitsland is H7N5

04-07-2024

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Bij de uitbraak met vogelgriep net over de Duitse grens in Bad Bentheim gaat het om het hoogpathogene type H7N5. Dat schrijft minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft producenten van vaccins tegen vogelgriep, die zich richten op een vaccin tegen H5N1, op de hoogte gebracht van de uitbraak van H7N5.

De bron en de oorzaak van de besmetting van het pluimveebedrijf in Bad Bentheim is op dit moment nog niet bekend. Minister Wiersma schrijft dat insleep via wilde vogels de meest waarschijnlijke oorzaak is. “Het is bekend dat er vele serotypen, meestal van een laagpathogene variant, circuleren in wilde vogels. Mogelijk heeft een laagpathogene variant van het H7 type geleid tot infectie van pluimvee op het bedrijf, waar het vervolgens is gemuteerd naar een hoogpathogene variant. Een dergelijk scenario heeft zich in Nederland in 2003 voorgedaan met een andere H7 variant (H7N7). Dat heeft toen geleid tot een groot aantal uitbraken”, schrijft Wiersma.

In Nederland zijn nog geen dode wilde vogels met vogelgriep gevonden en er zijn geen aanwijzingen dat er H7 circuleert onder wilde vogels. Wiersma heeft wel de Deskundigengroep Dierziekten gevraagd om een risicobeoordeling te doen van de situatie in Nederland. Afhankelijk daarvan zal ze besluiten of extra preventieve maatregelen nodig zijn. Op dit moment geldt alleen een ophokplicht in de beperkingszone rondom de besmetting.

Vervoersverbod voor pluimvee

De twee pluimveebedrijven die in de 3 kilometerzone liggen zijn, volgens protocol, op 3 juli door de NVWA op vogelgriep onderzocht. In de beperkingszone van 10 kilometer geldt daarnaast een vervoersverbod voor pluimvee en pluimveeproducten. De maatregelen blijven minimaal 30 dagen in stand.

H7 is lang niet in Europa vastgesteld. Wereldwijd zijn er besmettingen bekend met H7N8 en H7N3 in Australië in juni. De grote uitbraak van vogelgriep in 2003 in de Gelderse Vallei was met H7N7. 255 bedrijven raakten toen besmet en ook mensen raakten geïnfecteerd. Een dierenarts overleed aan het virus.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal