Boerderij: Vervoersbeperking door vogelgriep H7 in Duitsland

03-07-2024

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Op een leghennenbedrijf in het Duitse Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal, is vogelgriep van het type H7 vastgesteld. Alle 86.000 leghennen op het bedrijf worden geruimd.

De uitbraak heeft directe gevolgen voor de Nederlandse pluimveesector. Rond het getroffen bedrijf is in een beperkingszone van 10 kilometer ingesteld waarin per direct een vervoersverbod geldt. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden.

Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. In de toezichtszone met een straal van 10 kilometer liggen ook de dorpen Denekamp en De Lutte. In de zone liggen aan de Nederlandse kant van de grens zes pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt een ophok- en afschermplicht.

Beperkingszone van 3 kilometer

Daarnaast is een beperkingszone van 3 kilometer ingesteld. De NVWA screent de twee Nederlandse bedrijven in deze zone op vogelgriep.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat er zo dicht bij Nederland een uitbraak is geweest van vogelgriep H7. Om welk virustype het precies gaat, onderzoekt het Duitse Friedrich Loeffler Institut (FLI) op dit moment. Er zijn in Nederland geen aanwijzingen dat het er H7 circuleert bij wilde vogels, laat het ministerie van LVVN weten. Er worden zijn op dit moment geen landelijke preventieve maatregelen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

 
 

Inloggen op de ledenportal