Vertegenwoordiging

Anevei is betrokken bij de beleidsvorming en uitvoering op diverse terreinen. Onderstaand een overzicht van de gremia. 
 
Anevei
 1. Deskundigengroep Eieren: P. Boon, J. van Esch, M. Steenvoorden, R. van Zetten en C. Hagen
 2. Technische adviescommissie NCAE: J. Horn, J.A.C.R. van Hamersveld en A. van Lith
 3. Bestuur Bpf AVH: C. Hagen (plaatsvervanger vacant)
 4. College van Belanghebbenden Stichting geborgde Dierenarts: C. Hagen
 5. Sociale Commissie: T. Krüs, J.A.M. van Loon en G. Kwetters
 6. Bestuur Stichting Fonds Pluimveebelangen: C. Hagen
 7. GMP+ Production Committee: J. van Esch (plaatsvervanger C. Hagen)
​AVINED en OVONED
 1. ​AVINED: H. Andela en R. van Zetten (plaatsvervanger C. Hagen)
 2. Adviescommissie pluimveegezondheidszorg: C. Hagen
  • Werkgroep salmonella pluimvee
  • Werkgroep salmonella diervoeder en pluimveesector
 3. Bestuurlijk overleg diervoeder en pluimvee
 4. Werkgroep antibiotica
  • Werkgroep antibiotica legsector 
​OVONED
 1. OVONED: H. Andela en R. van Zetten (plaatsvervanger C. Hagen)
 2. CCvD - IKB Ei: H. Andela, J. van Esch en R. van Zetten (plaatsvervanger C. Hagen)
 3. Reclamecommissie: M. Roodbol, G. Knoops en C. Hagen (plaatsvervanger J. Keur)
​Ministeries en andere autoriteiten
 1. ​Basisoverleg EZ bij uitbraak dierziekten: C. Hagen (plaatsvervanger H. Andela)
 2. Werkgroep reduceren AI risico (EZ): C. Hagen (plaatsvervanger H. Andela)
 3. Regulier Overleg Warenwet (VWS): C. Hagen (plaatsvervanger H. Andela)
 4. Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen (VWS): C. Hagen (plaatsvervanger H. Andela)
 5. Welfare Quality: C. Hagen (plaatsvervanger H. Andela)
​Internationaal
 1. EPAA: C. Hagen
 2. EEPTA: C. Hagen, H. Andela en L. Clemens
 3. EUWEP: C. Hagen (vanuit EEPA)
 4. IEC/EPI: H. Andela en C. Hagen

​terug

Bestuur
Voorzitter H.J. Andela
 
R.H.M van Beek (Plv. P. Boon)
G. Kwetters
R. van Zetten
J.A.M van Loon
H.C.L. van Hamersveld
M. Lemmers
 
Secretariaat
Secretaris C.L. Hagen
A. Leemans
J.W. Keur
 
 

Inloggen op de ledenportal