Vertegenwoordiging

Anevei is betrokken bij de beleidsvorming en uitvoering op diverse terreinen. Onderstaand een overzicht van de gremia waarin Anevei vertegenwoordigd is
 
Anevei
 1. DeTechnische Advies Commissie pakstations/eiproductfabrikanten COKZ:        P. Boon, J. van Esch, J.A.C.R. van Hamersveld, J. Horn, D. van Rietbroek, R. van Geneygen, R. van Zetten, J. Zijderveld, R. Zwanenburg
 2. Bestuur Bpf AVH: H. Sierraad
 3. College van Belanghebbenden Stichting geborgde Dierenarts: C. Hagen
 4. Sociale Commissie: T. Krüs, J.A.M. van Loon en afvaardiging namens Kwetters
 5. Bestuur Stichting Fonds Pluimveebelangen: C. Hagen
 6. GMP+ Production Committee: J. van Esch (plaatsvervanger C. Hagen)
​AVINED en OVONED
 1. ​AVINED: W. Buck en R. van Zetten (plaatsvervanger C. Hagen)
 2. Adviescommissie pluimveegezondheidszorg: C. Hagen
  • Werkgroep salmonella pluimvee
  • Werkgroep salmonella diervoeder- en pluimveesector
 3. Werkgroep antibiotica: C. Hagen
  • Werkgroep antibiotica legsector 
 4. ​Werkgroep Monitoring Kritische Stoffen: J. van Esch en R. Zwanenburg
​OVONED
 1. OVONED: W. Buck en R. van Zetten (plaatsvervanger C. Hagen)
 2. CCvD - IKB Ei: C. Hagen, J. van Esch en R. van Zetten (plaatsvervanger J. Keur
  • Roadmap IKB Ei: J. van Esch
​Ministeries en andere autoriteiten
 1. ​Basisoverleg LNV bij uitbraak dierziekten: C. Hagen (plaatsvervanger W. Buck)
 2. Regulier Overleg Warenwet (VWS): C. Hagen (plaatsvervanger W. Buck)
 3. Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen (VWS): C. Hagen (plaatsvervanger W. Buck)
 4. Eierketenoverleg VWS en LNV: W. Buck
 5. VEX overleg - export: F. Muijs en J. Keur
​Internationaal
 1. EPAA: C. Hagen (secretary general)
 2. EEPTA: C. Hagen, W. Buck
 3. EUWEP: C. Hagen (secretary general vanuit EEPA)
 4. IEC/EPI: W. Buck en C. Hagen

Bijgewerkt d.d. 5 juli 2021

​terug

Bestuur
Voorzitter W.S.J.M. Buck
 
R.H.M van Beek (Plv. P. Boon)
R. van Zetten
J.A.M van Loon
H.C.L. van Hamersveld
M. Lemmers
R. Stuiver
T. Gielen
J. van Esch (Plv T. Gielen)
 
Secretariaat
Secretaris C.L. Hagen
A. Leemans
J.W. Keur
F.P Muijs
 
 

Inloggen op de ledenportal