CAO (nieuw)

Anevei heeft samen met CNV Vakmensen een nieuw cao-akkoord voor de eierhandel en eiverwerking afgesloten voor de periode 2017 en 2018. In eind 2016 waren ze al tot een overeenkomst gekomen, maar de cao tekst is pas geleden kort gesloten. In dit persbericht leest u meer over het bereikte akkoord.

De cao-boekjes kunt u via deze link aanvragen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat. 

De salarissen kunnen t.z.t. bijgesteld worden aan het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als dit het geval is dan zal dit vermeld worden op de Anevei-website. 

De nieuwe cao die is overeengekomen voor de periode 2017 en 2018, wordt voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie besluit of de cao Algemeen Verbindend wordt Verklaard (AVV) voor de gehele eiersector. De huidige cao is momenteel dus nog niet AVV verklaard, maar we adviseren iedereen wel om deze cao te volgen. 

De oude cao was AVV verklaard voor de periode 2010 - 2012. Dit werd op 3 maart 2011 besloten. Oudere versies van de cao zijn via het secretariaat van de Sociale Commissie op te vragen.   

De cao voor de 55-plus regeling voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie is tevens per 30 juni 2012 geëindigd.  

CAO Salarisberichten

  1. Salarisbericht 1 januari 2017
  2. Salarisbericht 6 juni 2016
  3. Salarissen per 1 januari 2016
  4. Salarissen per 1 juli 2015
  5. Salarissen per 1 januari 2015
  6. Salarissen per 1 juli 2014
  7. Salarissen per 1 januari 2014 
  8. Salarissen per 1 juli 2013
  9. Salarissen per 1 januari 2013

Cao-tekst

 
 

Inloggen op de ledenportal